MA-Nyt udkom første gang december 2010. Februar 2014 lancerer vi det i nyt design.

 

Velkommen til et nyt MA-Nyt

  • 03 feb. 2014 Kl 11:37

Godt nytår og velkommen til det nye MA-Nyt.

Jeg håber, I bliver glade for det nye og mere læsevenlige layout. Det har også den fordel, at det kan ses på både pc, tablet og smartphone. Desuden får vi mulighed for at udgive artiklerne løbende, så du vil nok opleve at få flere teasere i din indbakke med nye artikler i stedet for de faste otte numre, vi sendte ud tidligere.

Vi vil målrette en del af stoffet til vores mange studiemedlemmer. I denne udsendelse fx er der fokus på studiejobbet. Har du det rigtige? Og hvad kan du samle op af kompetencer fra dine forskellige job og fritidsaktivitter.

Mindre frit valg trods intentionerne

Carsten Koch-udvalgets foreløbige rapport er blevet sendt til høring i organisationerne, og vi har sendt vores høringssvar til Akademikerne (AC), som sammenfatter svarerne fra de forskellige akademikerorganisationer og a-kasser. Indholdet i rapporten er som bekendt blevet lækket til pressen før tid, så vi kan bringe link til en sammenfatning samt anbefalingerne fra rapporten.

Det umiddelbare indtryk af rapporten er positivt med den megen tale om en individuel og mindre bureaukratisk indsats. Dog er det meget bekymrende, at det ikke understreges, at det er den enkelte, der bør have valgfrihed mht. hvilken form for støtte, hun ønsker, i stedet for at blive udsat for en umyndiggørende elektronisk profilering. En profilering, der bygger på personlige oplysninger fra den enkelte.

Vi er således bekymrede for, at den mere individuelle indsats for nogle vil føre til strengere kontrol og mere bureaukrati.

Samtidig anbefaler rapporten en uforståelig og rigid 30-års-grænse for, hvornår man skal møde i jobcenteret eller i a-kassen. Og at sende dimittender under 30 år i nyttejob allerede efter tre måneder vil være ødelæggende for den enkeltes muligheder for at have tid til at skyde sig ind på arbejdsmarkedet. Samtidig er det et urimeligt krav, at man de første seks måneder skal møde til samtale i jobcenteret én gang om måneden for at bevare sin dagpengeret. Det er der ikke meget frit valg og mindre kontrol i.

Bevar seks ugers selvvalgt uddannelse

Vi har naturligvis i vores høringssvar også klaget over, at Koch-udvalget anbefaler at afskaffe retten til seks ugers selvvalgt uddannelse. Det er en af de få rettigheder, ledige har tilbage. Samtidig ved vi jo, hvor glade medlemmerne af MA er for netop denne mulighed. Bare læs mange medlemshistorier i MA-Nyt.

Endelig er vi også bekymrede for den kontrol, som jobcentrene anbefales at få med a-kassernes rådighedsvurdering. Vi er i forvejen underlagt kontrol af myndighederne og af revisorerne. Dette får også pressehetzen imod nogle a-kasser – specielt MA – for at være for bløde i deres rådighedsvurdering til at fremstå som et første skridt til helt at fjerne rådighedsvurderingerne fra a-kasserne.

Debatten om Koch-udvalgets endelige rapport, der udkommer officielt i slutningen af februar, bliver af overstående grunde meget vigtig. Deltag i debatten i pressen.

Ærgerligt at Akademikerenes har valgt at melde sig ud af vores brancheforening

En sidste bemærkning.

Det er med stor beklagelse, at vi har modtaget meddelelsen om, at Akademikernes har meldt sig ud af AK-Samvirke. Vi mener, det er meget vigtigt, at a-kasserne i disse tider gør meget ud af at deltage i forsvaret af arbejdsløses vilkår og rettigheder. Som I ved, deltager MA løbende i pressen i debatten om arbejdsløses forhold og vil vedblive med det. Vi anser i denne forbindelse AK-Samvirke for at være et vigtigt fællesskab.

Frederik Dehlholm_dec 2012
Frederik Dehlholm
Formand for MA

0 kommentarer