Sådan fordelte ydelserne sig i 2010

  • 24 mar. 2011 Kl 9:51

MA er en a-kasse – også i ordets pekuniære betydning.

Ca. 54.000 medlemmer betaler 391 mio.kr. i alt til MA’s kasse, hvoraf 307 mio.kr. straks sendes videre til Pensionsstyrelsen, som er den offentlige myndighed for arbejdsløshedsdagpenge og efterlønsordning. Tilbage er der så 84 mio.kr. til MA. Det er dem, vi bruger til at levere service til medlemmerne for.

I 2010 blev der den modsatte vej udbetalt 624 mio.kr. (svarende til 25.000 transaktioner) direkte til medlemmer berørt af ledighed eller på efterløn. De penge forvalter MA som statsanerkendt a-kasse for Pensionsstyrelsen, der refunderer udbetalingerne via en konto i Nationalbanken. SKAT skal også have sin part. Det var 183 mio.kr.

0 kommentarer