Mandag den 7. november får du din stemmeseddel og kan afgøre, hvem der skal sidde i MA’s bestyrelse de næste to år.

Så skal du til stemmeurnen

  • 01 nov. 2016 Kl 9:11

Uanset hvem det bliver, der skal sætte retningen, opfordrer jeg alle til at bruge MA’s medlemsdemokrati. Vi er en af de få a-kasser med direkte valg til bestyrelsen.

Af Per Clausen, nuværende formand for MA

I de seneste to års bestyrelsesarbejde har ikke mindst regeringens mange reformer været på dagsordenen. Vi har set det som vores vigtigste opgave at øve den politiske indflydelse, det har været muligt, for at trække forandringerne i en retning, der er mest til gavn for medlemmerne.

Vi må stadig konstatere, at de mange reformer grundlæggende ikke gør op med mistilliden og kontrollen. Det er stadig hovedpointen i de knap 30.000 siders danske dagpengelovgivning, som vokser med 6,3 sider pr. dag.

Tusindvis af ledige falder fortsat ud, og dimittendernes dagpenge er blevet beskåret.

Ledige skal kunne få iværksætterydelse

Bestyrelsen har især været aktiv i forbindelse med reglerne for selvstændige og freelancere  - de såkaldt atypiske ansatte. I skrivende stund vides ikke, hvad en nedsat arbejdsgruppe vil barsle med, men MA ønsker helt entydigt, at freelancere opfattes som lønmodtagere, så denne gruppes dagpengemuligheder kan blive voldsomt forbedret.

I forlængelse heraf har vi foreslået en iværksætterydelse, så ledige frit kan vælge mellem denne og de normale dagpenge.

For mig personligt var det en stor oplevelse igen at se 70 ledige medlemmer på endagstur til Folkemødet på Bornholm. Se dem få indblik i de aktuelle dagsordner, få trænet netværksmusklerne og aftale kaffemøder med potentielle arbejdsgivere. Det giver stor mening og optimisme.

Medlemstallet vokser – så meget, at det giver pres på MA’s service

Bestyrelsen glæder sig selvfølgelig også over et medlemstal, der vokser stødt og nu er over 72.000. Det giver god økonomi til at kunne yde alle medlemmer den bedste service og rådgivning.

Vi ved godt i bestyrelsen, at netop det stigende medlemstal har givet et ekstra stort pres på medarbejderne i MA til at kunne levere det, de gerne vil hver dag overfor medlemmerne. Det har givet udfordringer, og vi er i fuld gang med at løse dem.

Jeg glæder mig over, at vi som a-kasse kan tilbyde langt flere kurser end mange andre a-kasser. Og vel at mærke mange tilbud, som lever op til MA’s slogan om at tænke større, så medlemmernes innovationskraft styrkes og nye jobåbninger spottes.

Særligt tilbud til ramte gymnasielærere

Det har fx været tilfældet, da gymnasierne blev ramt af nedskæringer. En ny situation for sektoren og for MA. På GL’s opfordring har MA udviklet et særligt karriererådgivningsforløb, så de mange hundrede ledige gymnasielærere kan få afsøgt, hvor de kan bruge deres kompetencer på andre dele af arbejdsmarkedet.

Brug din stemme, lad den blive hørt. Jeg ønsker alle et godt valg til gavn for et styrket MA.

0 kommentarer