Foto: eux.dk

Nye lærerjobs? Nu skal du lære at sige eux

  • 17 maj. 2016 Kl 9:16

Den nye eux-uddannelse,, der kombinerer erhvervsuddannelse med en gymnasial eksamen, vil formentlig medføre nye undervisningsjob, som mange af MA’s kandidater kan bestride.

Af René Harboe Jensen, karriererådgiver i MA

Mulighederne i gymnasieskolen er med de aktuelle nedskæringer knap så gode lige nu, som de har været de seneste år.

Demografien kan dog trække i den anden retning – en del af de nuværende gymnasielærere nærmer sig pensionsalderen, og en ny uddannelsesretning er dukket op på handelsskolerne, Eux Business.

Hvis forslaget om et karakterkrav på 4 i dansk og matematik vedtages, vil nogle elever være ’tvunget’ til i stedet at søge ind på eux-uddannelser, men de vil formentlig kunne ’hoppe over’ på den tre-årige hhx-uddannelse, fx efter et år på eux. Bliver dette udbredt, vil antallet af gymnasielærere måske ikke blive skåret så drastisk ned som frygtet.

Der er fortsat gode muligheder på erhvervsgymnasierne og relativt få ansøgere til stillingerne – fx er Københavns Tekniske Skole i vækst og har ansat 10-15 nye lærere hvert år gennem en årrække.

Der er mange forskellige studieretninger på htx, også ’utraditionelle’ (i gymnasiesammenhæng), som man ikke nødvendigvis er opmærksomme på – fx kommunikation.

Stor fusion i Storkøbenhavn

Netop Københavns Tekniske  Skole, KTS, og CPH WEST er fusioneret til NEXT – Uddannelse København, som dermed er blevet Danmarks største uddannelsesinstitution og kan udbyde eud, eux, htx, stx, hhx, 10. klasse og efteruddannelse på 14 adresser i Storkøbenhavn med ca. 8.000 årselever og 1.100 ansatte.

Nye tendenser i gymnasieverdenen

Det er en fordel, når du ansøger og forbereder dig til en jobsamtale, at have sat dig ind i de aktuelle tendenser på området. Det er fx:

  1. Skoleprofilering, hvor der arbejdes med målformuleringer, fælles retning, fælles forberedelse og fælles opgaver
  2. Eleverne i centrum med større fokus på undervisningsdifferentiering, elevernes kompetencer, kollektive og individuelle behov, synergi mellem fagene, elevernes motivation og læring
  3. Team, hvor nøgleordene er at løfte elevernes læringsudbytte, facilitering af pædagogisk samarbejde/ledelse af selvledede samt samarbejde/inddragelse af eksterne partnere

Hvilke kompetencer vægtes i udvælgelsen?

Man skal

  • helst kunne undervise i minimum to fag
  • være teamspiller og gerne samarbejde med både kolleger, elever og ledelse
  • kunne motivere teenagere såvel mandag morgen som fredag eftermiddag
  • se elevernes forskelligheder som en udfordring og ikke et problem
  • have mod på at fremme sine elevers kreativitet og innovationskompetencer
  • have det bedre med computere, tablets og smartbords end med kridt, tavle og svamp.

Søg uopfordret

Skolerne er så småt i gang med planlægningen af næste skoleår.

Erfaringsmæssigt har man først fagfordeling og klasser klar ultimo juni/primo juli. Der sker hele tiden løbende ændringer, så søg gerne uopfordret.

Det kunne være, du lige sad med den fagkombination, man manglede.

0 kommentarer