Nu kan du søge de såkaldte introduktionsstillinger

  • 04 dec. 2013 Kl 15:10

Nyt initiativ i stat, regioner og kommuner specielt rettet mod dimittender:

  • Har du været ledig i en sammenhængende periode på minimum et år, har du mulighed for at søge de særlige introduktionsstillinger på et års varighed på en offentlig arbejdsplads.
  • Ordningen retter sig specielt mod dimittender.
  • Lønnen er noget lavere, men til gengæld får du uddannelse og oplæring ved siden af.
  • Du forbruger ikke af dine dagpengeuger under ansættelsen.
  • Stillingerne slås op på fx  job-i-staten.dk eller jobnet.dk.
  • Gør gerne de offentlige arbejdsgivere opmærksom på ordningen i din jobsøgning.
  • Ordningen løber frem til april 2015.

0 kommentarer