Nærmer du dig dagpengekanten til nytår?

  • 16 aug. 2012 Kl 11:17

Du har mulighed for at få forlænget perioden med ydelser fra os, hvis du som ledig opbruger din dagpengeret i andet halvår af 2012. Du vil kunne få op til yderligere 26 uger med dagpenge:

  • Fik du afkortet dagpengeperioden i juli 2010 med 26 uger eller mere, vil du nu kunne få 26 nye uger.
  • Blev din dagpengeperiode afkortet med mindre end 26 uger, får du forlænget med det antal uger, du blev afkortet.
  • Startede din dagpengeperiode i andet halvår af 2010 (den 1. juli 2010 eller senere), og bruger du den sidste af dine 104 uger i andet halvår af 2012 (perioden 2. juli – 30. december 2012), får du 26 yderligere uger.

Vi holder øje med dit forbrug af restuger og giver dig skriftlig besked om dine muligheder for forlængelse, når du nærmer dig udløbet, dvs. ca. en måned før udløb. Du skal være opmærksom på, at hvis du på grund af fx arbejdsforhold, afholdelse af egen optjent ferie eller hvis du har holdt fri for egen regning først får opbrugt din oprindelige dagpengeperiode på 104 uger efter den 30. december 2012, har du ikke ret til af få en forlængelse.

Følgende eksempler viser sådanne situationer:

Eksempel 1: Du har en forventet udløb af dagpengeretten (falddato) ved udgangen af uge 51, dvs. den 23. december 2012. Du tager fuldtidsarbejde med juleassistance uge 51 og 52, hvilket betyder, at din falddato udskydes til den 8. januar 2013 (udgangen af uge 1). Da din falddato nu ligger efter den 30. december 2012, får du ikke forlænget din dagpengeperiode.

Eksempel 2: Du har en forventet falddato ved udgangen af uge 52 (den 30. december 2012) og afholder to ugers egen optjent ferie i perioden 3. – 16. december 2012 (uge 49 og 50). Da der ikke udbetales ydelser fra os i de to uger med egen optjent ferie, udskydes din falddato til den 15. januar 2013 (udgangen af uge 2), og du har derfor ikke ret til at få din dagpengeperiode forlænget.

0 kommentarer