Amina Yousfi i gang med undervisningen på Silkeborg Produktionshøjskole.

Mit video-cv kickstartede min faglige selvrefleksion

  • 25 feb. 2015 Kl 12:00

Da cand.pæd. Amina Yousfi blev kaldt til ansættelsessamtale var det på baggrund af en konkret og praksisnær case, hun skulle løse. Hun blev derimod ikke bedt om at forklare, hvad hun havde skrevet om i sit speciale.

Af Hans Jørgen Wulff, kommunikationskonsulent i MA

Overgangen fra studium til arbejdsmarked kan rumme flere overraskelser. For Amina var det blandt andet, hvor svært det var at komme i job og komme gennem nåleøjet. Men det mest overraskende var at skulle omstille sin jobsøgning fra fokus på sin teoretiske viden til at tænke, hvad er det egentlig for nogle jobopgaver, arbejdsgiverne skal have løst?

Det handler jo om kompetenceafklaring, og den blev meget præsent for Amina, da hun havde tilmeldt sig MA’s kursus i at lave et video-cv.

- Jeg har lært at have en refleksiv og akademisk tilgang til tingene, forklarer Amina. Så det afspejlede sig også i mine ansøgninger til de stillinger, jeg gik efter inden for uddannelses- og erhvervsvejledning eller undervisning i pædagogik. Jeg fortalte blandt andet om indholdet i mit speciale.

Hvordan laver man det skarpe cv?

For at kunne holde sin elevatortale, hvad enten man gør det på video eller i en telefon fx, må man være helt skarp på, hvordan ens kompetencer kan skabe værdi for arbejdsgiverne.

Det gør et opremsende cv over ens fortidige meritter ikke.

- Video-cv kurset i MA kickstartede virkeligt min egen refleksion over min fagperson og min personlige udvikling. Som ledig er du udsat, og man kan hurtigt glemme, hvem man er som fagperson, når man på fire måneder har sendt 30 ansøgninger af sted, hvor modtagerne har forskellige forventninger til deres nye medarbejder.

Amina tog det første spadestik på kurset og fik målrettet sin ansøgninger mere og skrevet manuskriptet til sit video-cv.

Hun begyndte også at ringe rundt uopfordret. Det gav enormt meget, og hun fik god respons, fortæller Amina. Og igen blev hun bekræftet i, at hun ikke fik teoretiske spørgsmål tilbage, men i stedet de meget praktiske. Virksomhederne vil meget gerne fortælle, hvad de laver, og det giver netop stof til at kunne lave en praksisnær ansøgning, er Aminas erfaring.

Kunsten at lege arbejdsgiver

- Jeg skulle stille spørgsmålene til mig selv: Hvad ville arbejdsgiverne synes, det var vigtigt, jeg skrev eller sagde? Og hvis jeg selv var arbejdsgiver, hvad ville jeg så lægge vægt på? Det er faktisk en kunst at blive god til at skrive en ansøgning og et cv.

Amina ville egentlig have lavet sit første video-cv om, inden hun tog det aktivt i brug. Men så langt nåede hun ikke. En produktionshøjskole responderede positivt, og hun blev indkaldt til samtale, hvor hun igen troede, at det faglige ville være i højsædet.

- Jeg fik en case sendt på forhånd, som jeg skulle give mit bud på til samtalen. Det var en fed måde, og jeg fik gennem casen sagt noget om mine pædagogiske værdier.

Casen handlede om, hvad Amina ville gøre i en værkstedstime, når eleverne var spredt på en gruppe, der var selvkørende, en, der var kørt fast og en, der bare var passiv? Og til samtalen blev hun spurgt om, hvordan hun ville have det med, at eleverne var jævnaldrende, højere end hende og kan bruge et skarpt sprog?

Aminas korte cv

Cand.pæd. fra Aarhus Universitet juni 2014. Ledig med læring om vigtigheden af kompetenceafklaring, netværksarbejde, uopfordrede henvendelser og målrettede ansøgninger. November 2014 underviser på Silkeborg Produktionshøjskole.

0 kommentarer