Cand.scient. Jonas Bæklund

For mig er MA ikke kun en forsikring

  • 14 jun. 2016 Kl 8:51

Den 1. april blev Jonas Bæklund ringet op af sin a-kasse: ”Du har vundet 15.000 kr. som tak for din deltagelse i vores medlemsundersøgelse”.

Af Hans Jørgen Wulff, kommunikationskonsulent i MA

Selvfølgelig måtte Jonas lige sikre sig, at det ikke var en aprilsnar, men den var god nok. Han kunne godt huske, han havde udfyldt spørgeskemaet fra MA.

- Det er et relevant sted at give sin mening, og så ramte I en heldig dag. Jeg er hurtig til at screene min indbakke og sletter mange mails – alt efter mit humør. Et rejsegavekort på 15.000 kr. satte da mit humør op, kommer det med jysk finurlighed fra Jonas Bæklund.

Efterspurgt, men vigtigt med en forsikring

Han er cand.scient. i matematik og økonomi fra Aarhus Universitet og nu med fast arbejde i firmaet AMCS Danmark på Ydre Nørrebro, som leverer optimerings- og logistikløsninger til transportsektoren.

Jonas’ kontakt med sin a-kasse har ikke været voldsom. Med sin uddannelsesbaggrund har han haft forholdsvist let adgang til arbejdsmarkedet. Han er efterspurgt.

Alligevel har det betydning at være økonomisk sikret, mener Jonas, alene hvis man får perioder mellem to jobs uden indtægt. Kontanthjælpen er ikke et alternativ.

- Jeg meldte mig ind lige efter min ph.d. Trygheden var vigtig for mig, og det at jeg kunne blive vejledt af andre akademikere. Senere har jeg kigget lidt på MA’s medlemstilbud, men endnu ikke kommet så langt som til at bruge dem.

Jonas indrømmer blankt, at ”humanister ligger lidt langt væk fra ham”, så han ser gerne, at MA målretter sine tilbud og sin kommunikation mere direkte til hans fagområder.

- Min hverdag er at analysere kundebehov og få disse omsat til nogle logiske/matematiske modeller. Man kan også sige, at ”koden også skal være pæn for kunden”. Jeg bruger mest tid på at designe funktionaliteterne end selve brugergrænsefladen og hvordan der skal interageres.

Kort om MA’s medlemsundersøgelse 2016

Vi spurgte i alt 51.374 medlemmer og fik 7.390 besvarelser retur. En tilfredsstillende svarprocent.

Undersøgelsen omfattede både beskæftigede og ledige medlemmer, og resultaterne giver MA et godt indblik i medlemmernes generelle tilfredshed og de faktorer, der bliver lagt vægt på ved bedømmelsen af a-kassens ydelser og tilbud.

I årets undersøgelse var der uændret (høj) tilfredshed med a-kassen. Det omfattende materiale fra undersøgelsen indgår nu i bestyrelsens prioritering af indsatsen de kommende år.

0 kommentarer