Kom godt i gang, bliv godt forvirret – og ring så til MA!

  • 06 jun. 2013 Kl 10:27

MA har bedt cand.mag. Lene Nytoft Laursen, selv selvstændig og indehaver af Korrekturkontoret, om at anmelde vores pjece Kom godt i gang som selvstændig. Den har lige fået en større opdatering.

Af Lene Nytoft Laursen

MA’s ”Kom godt i gang som selvstændig” er relevant læsning for akademikere med selvstændighedsdrømme. Pjecen byder på masser af saglig information iblandet cases og alt godt fra dagpengehavet. Forvent ikke en facitliste. Hvis du som de fleste verdensborgere i den elektroniske tidsalder abonnerer på et nyhedsbrev eller fem, ved du nok, at tidens salgs- og kommunikationsløsen hedder … imperativer: “Få overskud i hverdagen med astral-yoga! Gør effektivt rent i køleskabet! succes på de sociale medier, med parforholdet eller altankassen!” Det er modtager-rettet kommunikation med fokus på konkret brugbarhed: nytteværdi.

Relevant læsning

MA har også valgt bydeformen som en positiv opfordring i sin informationspjece med titlen ”Kom godt i gang som selvstændig”. Titlen er der i øvrigt ikke noget nyt i. Pjecen, som er en udvidet og revideret udgave af sin forgænger fra 2011, hedder det samme som før, og i dette tilfælde er det faktisk velvalgt. ”Kom godt i gang som selvstændig” vil formentlig blive læst af a-kasse-medlemmer, som allerede er – eller har gjort sig tanker om at blive – selvstændige, og så køber man præmissen om at komme godt i gang. For hvem vil ikke gerne det? Med et stadig større antal ledige akademikere, der drømmer om at skifte tilværelsen med jobansøgninger ud med regulært og fagrelevant arbejde, opfylder pjecen et vigtigt succeskriterium: Den er simpelthen relevant. Spørgsmålet er derfor mere, om pjecen holder, hvad den lover: Blomstrer altankassen, eller står ukrudtet højt, efter endt læsning? Kan man stige til vejrs som en fri agent i den luftballon i solnedgang, som pryder pjecens forside? Eller sidder man tilbage på jorden og ser drømmene flyve bort? Svaret blafrer i vinden.

Kompliceret stof

”Kom godt i gang som selvstændig” rummer en indholdsfortegnelse med informative overskrifter, som giver indtryk af et lige så overskueligt indhold. Dukker man først ned i stoffet, vil man imidlertid finde, at der er tale om materiale, der ikke giver læseren hurtige svar på nemme spørgsmål. Eller omvendt. Derfor er den første overskrift, ”MA har svarene på dine selvstændige spørgsmål”, lige vel positiv som beskrivelse for resten af pjecens indhold. Fokus er først og fremmest de regler, der er forbundet med at drive selvstændig virksomhed som enten hoved- eller bibeskæftigelse og samtidig være forsikret imod arbejdsløshed eller modtage dagpenge som en del af sit forsørgelsesgrundlag. Og de regler er temmelig komplicerede. (Nogle af dem er direkte rigide. De er ikke nævnt i pjecen, og de skal ikke nævnes yderligere her.) Alene at svare på, hvornår man er freelancer, honorarlønnet eller selvstændig, er en ganske omstændelig affære. For ikke at nævne, hvordan man evt. opfylder kravene til at kunne drive selvstændig bibeskæftigelse, eller hvordan man får dagpenge, efter at man har været selvstændig som hovedbeskæftigelse, hvilket også udgør en væsentlig del af pjecens indhold. Undertegnede vil nødig give et resumé. Heller ikke efter at have læst pjecen til ende.

Ingen facitliste

MA står altså ikke over for nogen nem opgave, når de skal formidle reglerne omkring at være selvstændig og samtidig være forsikret i en a-kasse. Det fremgår fx af formuleringer som: ”Du anses altid for selvstændig erhvervsdrivende:

  • Hvis (…)
  • Hvis (…)
  • (… her følger en lang liste over betingelser, som skal være opfyldt for at være selvstændig erhvervsdrivende …)

Skattemyndighederne har ikke samme regler for, hvornår et arbejde er selvstændig virksomhed, og hvornår det er lønarbejde, som de regler a-kasserne administrerer, men i forhold til dagpengesystemet er det a-kassen, der efter en konkret vurdering afgør, om du er selvstændig”. I den konkrete sammenhæng nævner pjecen ikke, hvorvidt de opstillede kriterier er skattemyndighedernes eller a-kassesystemets. En aktiv sætning (”MA anser dig altid for selvstændig erhvervsdrivende …”) i stedet for den passive ( ”Du anses …”, af hvem?) kunne nemt have gjort informationen klarere. Men egentlig er det ikke så afgørende. Det eneste helt sikre ved reglerne omkring selvstændig hoved- og bibeskæftigelse er nemlig, at: ”a-kassen altid vil foretage en konkret vurdering, for at afgøre om du er selvstændig”. Dette helt principielle forhold smitter af på formen. Pjecen er spækket med sproglige usikkerhedsmarkører som ”en slags gråzone”, ”som regel”, ”som udgangspunkt”. Den slags svækker enhver kommunikation, men i dette tilfælde afspejler den også nogle faktiske omstændigheder. Bl.a. en kompliceret og i nogle tilfælde forældet lovgivning. Som MA nøgternt skriver i pjecen: ”Vi har ingen facitliste.”

Cases

Mellem de mange forsøg på at definere begreber med betydning for reglerne om dagpenge og selvstændig virksomhed, er pjecen krydret med citater og mini-cases, som skal trække det komplicerede stof væk fra juraen og ned på jorden. Hensigten er god, men det lykkes ikke altid. Således hævder en af de med rød skrift fremhævede sætninger – underligt løsrevet fra indholdet omkring den – at: ”Du kan godt være selvstændig uden at være momsregistreret”, mens de små cases, som er strøet omkring i pjecen, næsten har karakter af pixi-læsning, som risikerer at tale ned til sin højtuddannede målgruppe. Som nu denne om Malene Andersen, som endda rummer den klassiske grammatiske hans/sin-fejl: ”Malene har, mens hun læste, hjulpet et par af hendes venner med noget annoncetekst”, ”Malene skriver på hendes hjemmeside” og andre sætninger, som deres enkelthed til trods kan misforstås, eller som er direkte forkerte: ”Malene forventer ikke, at der vil være mere end 10 timers arbejde om måneden til dette freelance arbejde, og at arbejdet til enhver tid kan lægges uden for normal arbejdstid. Malene får gennem MA tilladelse til at drive virksomheden som selvstændig bibeskæftigelse.” Hvis Malene ikke forventer, at arbejdet kan lægges uden for normal arbejdstid, vil hun ifølge reglerne netop ikke få tilladelse til at drive virksomheden som selvstændig bibeskæftigelse. Man forstår pointen, men klarheden skorter det på.

Grib knoglen

”Kom godt i gang som selvstændig” giver først og fremmest et godt udgangspunkt for at føre en oplyst samtale med a-kassen, når du vil undersøge de konkrete muligheder for, at du kan drive selvstændig virksomhed. På den måde er du faktisk kommet godt i gang, sådan som pjecen lover. Samtidig indeholder ”Kom godt i gang som selvstændig” masser af henvisninger til øvrige steder, hvor du kan finde hjælp og vejledning, når du er kommet i gang. Det kan faktisk godt lade sig gøre at forene en tilværelse som selvstændig med retten til dagpenge.

Læs pjecen, og ring så til MA, som står til rådighed med juridisk kompetence, rådgivning og masser af viden om at være a-kasse-medlem og selvstændig.

Download pjecen
Få pjecen tilsendt: Send en mail til hjw@ma-kasse.dk med navn og adresse.

Om Lene Nytoft Laursen: Cand.mag. i dansk og skriftlig retorik fra Københavns Universitet, 2003. I dag korrekturlæser og tekstforfatter i egen virksomhed, http://www.korrekturkontoret.com/, som hun har drevet som selvstændig bibeskæftigelse siden september 2012.

Lene startede egen virksomhed efter at have deltaget i kurset ”Iværksætteri for Vidensiværksættere” arrangeret i et samarbejde mellem Magistrenes A-kasse og Københavns Erhvervsservice i efteråret 2011.

0 kommentarer