“Københavnske akademikere styrer mod at blive langtidsledige”

  • 23 feb. 2016 Kl 17:50

Politiken 23. februar 2016: »Vi har for mange arbejdsløse akademikere i København. Og de søger ikke så bredt efter arbejde som andre arbejdsløse, siger Anna Mee Allerslev.

MA’s kommentar til artiklen og rapporten

Politiken omtaler en ny rapport om akademikerledigheden i København. På den baggrund advarer beskæftigelsesborgmester Anna Mee Allerslev mod langtidsledighed og opfordrer ledige akademikere til i højere grad at søge ikke-akademiske jobs og udvise større geografisk mobilitet.

Vel er ledigheden – særligt blandt dimittender – alt for stor. Men heldigvis oplever vi i MA, at vores medlemmer sælger sig selv ind i stadig flere brancher og funktioner.

Vejen til en bedre udnyttelse af Danmarks kloge hoveder går ad den vej. Men det kommer ikke af sig selv. Ofte ved vores medlemmer for lidt om, hvad de kan og om, hvordan de kan skabe værdi. De skal lære at forstå virksomhedernes behov, og de skal lære at sælge sig selv.

Men så er beskæftigelsespotentialet til gengæld også stort. Ifølge alskens undersøgelser vækster små og mellemstore virksomheder markant, når de tænker større og ansætter deres første akademiker.

I den forbindelse glæder vi os over, at borgmesteren ved besøget i MA for nylig udtrykte, at hun gerne vil styrke samarbejdet med MA og derigennem hjælpe vores ledige medlemmer med at finde et job. MA er klar.

Som et lille lys i mørket kan vi vise denne tabel fra Akademikerne (AC), som dokumenterer, at selv om det kan tage noget tid at bide sig fast i arbejdsmarkedet, så lykkes det for langt de fleste.

Bruttoledighed

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 kommentarer