Foto: Innovationsfonden.dk

Har du kombinationen dimittend og iværksætterlyst?

 • 14 jan. 2015 Kl 12:25

Er du lige blevet færdig eller ved at blive færdig med din videregående uddannelse? Og har du ”en iværksætter i maven”? Så er iværksætterpilotordningen måske noget for dig!

Kort fortalt

 • Iværksætterpilotordningen er et tilbud til dimittender , som har en innovativ iværksætteridé med et udviklingspotentiale. Formålet med ordningen er at bidrage til, at flere talentfulde nyuddannede starter nye vækstvirksomheder.
 • Der er årligt én til to ansøgningsrunder, hvor man søger om optagelse på ordningen.
 • Det er ikke MA, der administrerer ordningen, men Innovationsfonden. Det er dem, du skal rette alle dine spørgsmål til og dér, du søger.
 • MA registrerer dig som selvstændig erhvervsdrivende, og du forbruger ikke af din dagpengeperiode.

Hvad får du som iværksætterpilot?

Under iværksætterforløbet modtager du:

 • personlig rådgivning og sparring på din iværksætteridé
 • en månedlig ydelse på 14.473 kr. i op til et år
 • et særligt engangstilskud på op til 35.000 kr. til brug for særlige udgifter såsom leje af udstyr, ekstern rådgivning, test af prototype osv.
 • adgang til fysiske faciliteter, hvor du kan arbejde konkret med din iværksætteridé.

Hvem kan blive iværksætterpilot?

For at komme i betragtning skal du være nyligt færdiguddannet, eller tæt på færdiguddannet  med en offentlig ordinær videregående uddannelse, en ph.d.-uddannelse eller en SU-berettiget privat videregående uddannelse.

Det er også muligt at søge som et team sammen med op til to andre. Ansøgerne behøver ikke at være fra samme uddannelsesinstitution, men skal alle opfylde kravene til iværksætterpilotordningen.

Hvordan vurderes ansøgningen?

Alle ansøgere vil blive vurderet ud fra følgende vurderingskriterier:

 • Om der et marked for iværksætteridéen eller om det vil opstå?
 • Om iværksætteridéen kan realiseres i form af et skalérbart produkt eller ydelse?
 • Om iværksætteridéen bygger på ny viden eller ny anvendelse af eksisterende viden?
 • Om realiseringen af iværksætterideen kan skabe jobs?
 • Hvilke erfaringer og kompetencer ansøger har med iværksætteri?
 • Og om det er klart, hvordan der på sigt kan tjenes penge på ideen?

Altså, kort og godt, om idéen har markedspotentiale, er skalérbar, har innovationshøjde, kan skabe jobs, gennemføres af kompetente folk, og om der kan tjenes penge på den over tid.

Hvordan søger man?

Det er Innovationsfonden, man søger hos. Der er årligt én til to ansøgningsrunder.

Betydning for dine dagpenge?

Når du er godkendt, vil du blive betragtet som selvstændig erhvervsdrivende. Du forbruger ikke af din dagpengeperiode.

Timerne tælles med i beskæftigelseskravet, når omfanget af din selvstændige virksomhed kan sidestilles med beskæftigelse som lønmodtager på fuld tid, og arbejdsindsatsen samtidig har skabt en omsætning i virksomheden.

Lukker du din virksomhed, inden den har været drevet i tre sammenhængende, hele regnskabsår, får du som ledig den samme sats som før opstart.

Kontakt

Har du spørgsmål til, hvordan du søger eller hvilke krav, der er til ansøgningens indhold, kan du kontakte Pluss Leadership og de fem regionale væksthuse, der varetager driften af ordningen, på 72 11 21 30. Du kan også sende en e-mail på info@ivpilot.dk.

0 kommentarer