Fire lister til bestyrelsesvalg 2012

  • 01 nov. 2012 Kl 9:43

59.784 medlemmer i ind- og udland kan bruge deres medlemsindflydelse.

Af afdelingschef i MA, Anders Secher

25 kandidater fordelt på fire lister konkurrerer om syv pladser ved det igangværende valg til bestyrelsen for MA.

De fire lister er: DM-listen, MA-Listen, Medlemmerne i Centrum – Samarbejdslisten og GL-listen. Du kan læse om hver listes kandidater, hvem der er stillere og listens valgudtalelse via linkene herunder.

I disse dage modtager du en stemmeseddel med posten og et valghæfte, hvor listerne også præsenteres. Du kan stemme elektronisk til valget herunder eller ved at stemmesedlen returneres udfyldt i den frankerede svarkuvert.

Valget afsluttes den 21. november kl. 10, og resultatet offentliggøres senest den 5. december 2012.

KLIK & AFGIV DIN STEMME TIL BESTYRELSESVALGET

Du kan kun afgive én stemme. På en kandidat eller en liste. Fortryder du dit valg, vil din pinkode være aktiv helt frem til den 21. november. Senest afgivne elektroniske stemme vil gælde. Indsender du herudover stemmesedlen på papir, vil det være den, der gælder i stemmeoptællingen.

DM Listens kandidater, stillere og valgudtalelse 
MA Listens kandidater, stillere og valgudtalelse 
Medlemmer i Centrum-Samarbejdslistens kandidater, stillere og valgudtalelse 
GL Listens kandidater, stillere og valgudtalelse Se MA’s nuværende bestyrelse.

MA afholder ordinær generalforsamlingen 24. november i København. Læs blandt andet den nuværende bestyrelses årsberetning.

0 kommentarer