Ulla Weber. Foto: Lynn H. Friedrich

Et slag for bedre betingelser for freelancearbejde

  • 03 mar. 2014 Kl 10:47

Jeg forstår ikke, hvorfor der spændes ben for folk på dagpenge, der godt ville kunne være jobskabende, skaffe sig et stort antal opgaver og dygtiggøre sig på freelancebasis. Freelancearbejde giver erfaring, kontakter og selvværd, aflaster dagpengesystemet og giver øgede skatteindtægter.

Af Ulla Weber, cand.it. og M.A. i kulturantropologi og europæisk etnologi

At besværliggøre freelancearbejde skubber måske flere ud af arbejdsmarkedet. Hvem har gavn af det?

Som reglerne er nu, hvor man kun kan været tilmeldt ordningen i et stykke tid og godt kan få det indtryk, at denne mulighed for at påtage sig opgaver er mere tålt end ønsket, er jeg overbevist om, at mange tøver med at tilmelde sig ordningen og derved går glip af nogle opgaver, som de måske godt kunne have hentet hjem.

Dermed holdes arbejdsløse akademikere i passivitet i stedet for at opmuntre dem til at udføre freelancearbejde.

Det i en situation,

  • hvor den enkelte kan have grund til at tro, at han ikke kan klare konkurrencen inden for sit fag, så han kan starte selvstændig virksomhed, men gerne vil profilere sig og dygtiggøre sig til at kunne få en ansættelse og aflaste dagpengesystemet,
  • hvor der sendes et meget stort antal ansøgninger per opslået stilling, således at den enkeltes chance til at få dette arbejde er meget ringe (man hører ikke sjældent om fx 150-550 ansøgninger per stillinger).

Der bruges mange initiativer til at dygtiggøre den enkelte ansøger til at skrive bedre ansøgninger. Men det kommer der ikke flere arbejdspladser ud af. Der bliver bare ansat en anden fra gruppen af ansøgere, der ikke nødvendigvis er bedre kvalificeret.

Den borgerlige regering lavede reglerne om

Som reglerne for freelancearbejde ser ud på nuværende tidspunkt, er de en hæmsko på et arbejdsmarked, hvor politikere og andre relevante parter opfordrer den enkelte til at tage et initiativ.

Der har været en tid, hvor en arbejdsløs bare skulle skrive det honorar, som han havde fået – fra en privatperson, organisation, institution eller virksomhed – på dagpengekortet. Beløbet blev omregnet til timer i henhold til den til enhver tid gældende honorarsats. Hvis man fx havde fået et honorar på 10.000 kr. blev det modregnet til fx 58 timer og man fik selvfølgelig ikke dagpenge i to uger.

Regnestykket kan være lidt indviklet, afhængig af honorarsatsen og timetallet, og om man i anden uge stadig havde ret til supplerende dagpenge.

Den slags honorararbejde kan være alt muligt, fx arbejde med tekster eller design/webdesign.

De 58 timer fra mit eksempel talte med, når ens dagpengeret var udløbet, og man skulle have beregnet, om man var berettiget til en ny dagpengeperiode.

Systemet var egnet til at motivere til at finde rigtig meget freelancearbejde for at optjene ret til dagpenge, som man dog knap nok brugte, da man havde så meget arbejde.

Under højkonjunkturen og i blå regeringsperiode lavede man loven om.  Mange arbejdsløse måtte opgive de honoraropgaver, som de ellers ville kunne få og være på fuld dagpenge. Det har jeg meget svært ved at se fordelen i.

Selvstændig bibeskæftigelse med benspænd

I dag er det igen tilladt for en arbejdsløs at udskrive faktura, men kun hvis man er tilmeldt  som selvstændig bibeskæftigelse, og det er kun tilladt i et antal uger, som er mindre end dagpengeperioden. Man skal skrive en ansøgning om planen, omfanget og motivationen for at få lov, og jeg tror ikke, at alle gennemskuer helt, hvornår de ikke vil få lov, hvorfor de hellere lader være.

Fx har jeg forstået, at man ikke får lov, hvis man giver udtryk for, at man på længere sigt ønsker at stå på egne ben. Man må ikke oplyse priser på nettet eller arbejde i dagtimerne, hvilket udelukker mange former for konsulent- eller andet arbejde.

Det ser for mig igen ud som om, at det er absolut uønsket, at arbejdsløse påtager sig freelancearbejde, selv om man ikke engang optjener ny dagpengeret igennem dette arbejde.

De store firmaer behøver ikke være bange

Når der er færre arbejdspladser end arbejdssøgende, må nogen falde ud af dagpengesystemet, højmotiveret til at arbejde eller ej. Freelancearbejde vil faktisk skabe mere arbejde, som ellers fx vil blive automatiseret eller blive udført i udlandet.

Jeg forstår simpelthen ikke, hvorfor det er så ildeset, da freelanceopgaver derudover kan opgradere folks muligheder og kunnen og aflaste dagpengesystemet.

Den lille freelancer konkurrerer jo ikke engang med de store firmaer, hvis det er dem, politikerne ønsker at beskytte. De store firmaet kan tilbyde automatiserede løsninger og teamløsninger, som den lille slet ikke kan tilbyde. Freelanceren konkurrerer måske med den billige arbejdskraft i de lande, hvorfra de store firmaer hyrer folk, fx fra Indien eller Polen. Kommunikationen sker på internettet.

Den udenlandske konkurrence

Men den lille freelancer kan sagtens konkurrere på disse opgaver, idet han/hun også kan tale med kunden og tilpasse sit arbejde til kundens behov, men den danske freelancer kan ikke konkurrere med den billige arbejdskraft i udlandet ved at tilbyde at udføre dens arbejde for det store firma, der presser lønnen. Selvfølgelig kan man i Danmark ikke leve af den løn, som polakken i Polen eller thailænderen i Thailand får.

Vi ser det i Tyskland, hvor mange mennesker arbejder for en løn, de ikke kan leve af, men skal have overførselsindkomst på trods af fuldtidsarbejde.

Flere skatteindtægter

Staten vil faktisk få flere skatteindtægter, hvis freelanceren ikke kun tog moms, men også betalte personskat af sit arbejde, mens den billige arbejdskraft i udlandet ikke betaler personskat i Danmark, og der er heller ikke moms på hans faktura.

Som systemet med selvstændig bibeskæftigelse er nu, afregner man heller ikke honoraret, men timerne. Dvs. ved et honorar på 10.000 kr. kan konsulenten have arbejdet i 10-20 eller færre timer, og han behøver kun at angive disse timer og bliver dermed kun trukket for de 10-20 timers dagpenge.

Den arbejdsløse freelancer, der skal omregne sit honorar til en i forhold til den reelle timeløn typisk mindre honorarsats, vil godt nok få mindre i (supplerende) dagpenge, end hun/han får nu med sin selvstændig bibeskæftigelse – hvilket hun/han i øvrigt kun kan modtage i få uger, men til gengæld have mulighed for at optjene en ny dagpengeret.

Jeg forstår ikke, at det er så ildeset fra lovgivernes side, at arbejdsløse udfører freelancearbejde, så de kan få bedre betingelser og være med til at skabe nye job.

Måske kan jeg forstå, at man ønskede, at arbejdsløse skulle udfylde tomme arbejdspladser under højkonjunkturen i stedet for at skabe sig en eksistens som freelancer i en tid, hvor man kunne få opgaver nok.

Jeg tror at mange, som jeg selv, hellere vil arbejde i et team og under trygge forhold end at være freelancer. Det er ensomt at være freelancer, men mon ikke mange hellere ønsker at være freelancer end at modtage overførselsindkomst?

I dag kan jeg ikke se, at der er arbejde til alle. Hvorfor ikke tillade, at nogle tjener penge som freelancere og i øvrigt optjener viden til at kunne udfylde et job i en ansættelse. Hvorfor skal der spændes ben for dem i en tid, hvor der simpelthen ikke er arbejde nok til alle, uanset hvor god alle bliver til at skrive ansøgninger eller tager job, der rangerer langt under deres uddannelse?

0 kommentarer