Det mente de før valget

  • 22 sep. 2011 Kl 10:28

Jobfisk. dk stillede de opstillede partier otte spørgsmål om ledighed og beskæftigelsespolitik:

1. Hvad er jeres holdning til den nuværende dagpengeperiode på 2 år?
2. Hvilken hjælp (hvis nogen) skal man tilbydes som ledig, i forhold til hurtigt at komme i job?Hvordan skal man fordele beskæftigelsesindsatsen mellem kommunen/jobcentrene, a-kasserne og anden aktør?
3. Hvad er jeres holdning til aktivering af ledige?
4. Hvad vil I gøre for at gøre det nemmere (mindre bureaukratisk) at være ledig?
5. Skal man have mulighed for mere uddannelse under ledighed?
6. Skal der være forskel i denne mulighed alt efter uddannelsesniveau?
7. Hvad skal der til for at få gang i beskæftigelsen i Danmark igen?
8. Hvad ser I som den største udfordring for det danske arbejdsmarked i de kommende år?

Her er de enkelte partiers svar: Venstre (har ikke svaret…) Socialdemokraterne Dansk Folkeparti Socialistisk Folkeparti, SF De Konservative Radikale Venstre Enhedslisten (har ikke svaret) Liberal Alliance Kristendemokraterne

0 kommentarer