Bestyrelsesvalg og generalforsamling 2012

  • 21 sep. 2012 Kl 10:33

Bestyrelsesvalg 2012

MA’s bestyrelse består af syv medlemmer. Alle syv medlemmer vælges af og blandt MA’s medlemmer ved valg, der finder sted hvert andet år. Hvis du er medlem af MA og interesseret i at stille op til valget, kan du enten stille op alene eller sammen med op til ni andre kandidater på en liste. Hvis du stiller op alene, skal du anbefales af mindst ti andre medlemmer af MA. Stiller du op på en liste sammen med andre kan­didater, skal jeres liste anbefales af mindst 25 medlem­mer af MA.

Sådan stiller du op

Sidste frist for at anmelde sig som kandidat til valget er onsdag den 10. oktober, kl. 15. Du eller din liste stiller op ved at udfylde den særlige kandidatliste, som er lavet til valget. De stillere, som anbefaler dig eller den liste, du stiller op på, skal anmeldes på den særlige stillerliste. Du finder kandidat- og stillerlisten herunder, hvor du også kan hente den detaljerede beskrivelse af, hvor­dan du kan stille op til valget. Du er også velkommen til at bestille listerne og valgbeskrivelsen på valg@ma-kasse.dk eller ved at ringe til sekretariatet på tlf. 36 86 68 49.

Sådan stemmer du

Onsdag den 31. oktober sender vi valgmateriale ud til alle medlemmer af MA. Valgmaterialet består af et valghæfte, hvor kandidaterne og listerne præsenterer sig, en stemmeseddel og en valgkuvert, som du kan bruge til at indsende stemmesedlen. Stemmen afgives elektronisk eller ved at indsende stem­meseddel i valgkuvert. Hvis du ikke har modtaget valgmaterialet senest onsdag den 7. november, kan du henvende dig til Valgud­valget på valg@ma-kasse.dk. Så vil du få sendt et sæt valgmateriale. Vi skal have modtaget din stemme senest onsdag den 21. november, kl. 10.00. Valgresultatet bliver gjort op og offentliggjort umiddelbart efter udløbet af stemmeperioden.

Vigtige tidspunkter

  • Onsdag den 10. oktober kl. 15: Sidste frist for at anmelde sin opstilling til valget
  • Onsdag den 31. oktober: Valgmaterialet udsendes
  • Onsdag den 21. november kl. 10: Sidste frist for at afgive sin stemme.

Valgmateriale

Kandidatliste bestyrelsesvalg 2012 Stillerliste bestyrelsesvalg 2012 Skabelon valghæfte Retningslinjer for valg til MAs bestyrelse 2012

Generalforsamling

Lørdag den 24. november er der generalforsamling kl. 14 i MA’s lokaler i København, Mimersgade 47. Forslag til dagsorden kan sendes til rjo@ma-kasse.dk senest fire uger før. Du kan rekvirere generalforsamlingsmaterialet på samme mail eller på 35 86 68 49. MA yder tilskud til transport til og fra generalforsamlingen og byder på en lille forfriskning. Alle medlemmer er velkomne. Du kan se MA’s nuværende bestyrelse her.

0 kommentarer