Guy Standing forklarer sin teori om prekariatet 26. marts 2015.

Akademikere er en del af prekariatet

  • 16 apr. 2015 Kl 8:45

Prekariat (eller prekæriat) er en samfundsklasse med usikker arbejdsforhold og kan bestå af unge akademikere, immigranter og løsarbejdere uden pension, ferie og dagpenge.
(Wikipedia)

Den engelske samfundsforsker og professor Guy Standing har analyseret en ny samfundsklasse frem, som han kalder prekariatet eller på engelsk the precariat.

Det er blandt andet akademikere med et løsrevet arbejdsliv, hvor man må klare sig igennem med vikarjobs, sæsonarbejde og projektansættelser uden de goder og den sikkerhed, der følger med et fast arbejde.

Den 26. marts 2015 holdt han oplæg i DM, Dansk Magisterforening.

0 kommentarer