2012: Regelændringsåret

  • 02 feb. 2012 Kl 13:57

Ny regering, ny beskæftigelsesminister, hængepartier fra den forhenværende og kommende trepartsforhandlinger. 2012 bliver et år med mange regelændringer. Forhåbentligt mest til det bedre. Vi prøver at give en oversigt.

Af Hans Jørgen Wulff, kommunikationskonsulent i MA 

Dette er allerede vedtaget

Mulighed for ægtefælleudtræden af selvstændig virksomhed på grundlag af tro- og love erklæring
Regelændringen berører ikke mange af MA’s medlemmer, men vil gøre det noget nemmere for dem, der arbejder i ægtefælles virksomhed, at udtræde og dermed få udbetalt dagpenge. Tidligere skulle der dokumenteres omlægning af driften og/eller lønarbejdstimer i et ikke ubetydeligt omfang. Nu kan man blot erklære udtræden.

Mindre intensiv indsats over for medlemmer, som inden for seks uger går i fuldtidsarbejde, på efterløn, barsel, pension, fleksydelse
Lovpligtige møder hos jobcenter/anden aktør eller i a-kassen kan ”klares” ved telefonisk eller digital kontakt eller ved brev/e-mail. Man skal kun søge rimeligt og relevant arbejde fra det tidspunkt, man er omfattet af den mindre intensive indsats, og er en stor lettelse for medlemmerne.

Digitalisering af sygemelding og raskmelding for forsikrede ledige
En stor lettelse for medlemmerne, at de nu kun skal syge- raskmelde sig et sted, jobnet.dk, og beskeden går automatisk videre til MA.

Digitalisering af feriemelding for forsikrede ledige
Endnu en lettelse for medlemmer, der ikke skal have feriedagpenge under ferie og kun fortsat udfylde feriedagpengeanmodning.

Tilbagetrækningsreformen/Efterlønsreformen
Hele den store lovpakke om ændring af efterløns- og pensionsalder samt tilbagebetaling af efterlønsbidrag. Læs mere om indholdet på ma-kasse.dk. Regelændringen medfører åbenlyse forringelser af efterlønsordningen.

Afskaffelse af aktiveringsydelse
Fremover udbetales almindelige dagpenge under aktivering. Det vil fx gå ud over medlemmers forbrug af supplerende dagpenge. Arbejdsmarkedsstyrelsen har været klar over det, men har ikke været lydhør over for de indsigelser, som blandt andet MA er kommet med.

Ophævelse af ret og pligt tilbud af mindst seks måneder for medlemmer under 30 år
Intentionen er at gøre beskæftigelsesindsatsen for unge mere fleksibel og individuel.

Ophævelse af ret og pligt til fuldtidsaktivering for dagpengemodtagere med mere end 123 ugers ledighed
Ændringen skal forhindre meningsløse tilbud og samtidig fjerne det bureaukratiske problem, at der findes særlige regler for en relativ lille gruppe af ledige. 

Dette afventer endelig beslutning og er under behandling

Forlængelse af dagpengeperioden
Forlængelsen er en klar forbedring, hvis du som ledig opbruger din dagpengeret i andet halvår af 2012. Fik du afkortet dagpengeperioden i juli 2010 med 26 uger eller mere, vil du nu kunne få 26 nye uger. Blev din dagpengeperiode afkortet med mindre end 26 uger, får du forlænget med det antal uger, du blev afkortet. Startede din dagpengeperiode i andet halvår af 2010, og brugte du de 104 uger i andet halvår af 2012, får du 26 yderligere uger. Forlængelsen gælder frem til 31. december 2012, dog kan den samlede dagpengeperiode ikke overstige fire år.

Prisloftet på 3.500 kr. på kurser som led i seks ugers selvvalgt uddannelse bortfalder
MA råder blandt andet medlemmer til at tage certificerede projektlederuddannelser, da dette kan være et krav i stillingsannoncer. Disse kurser er ofte dyre. Fjernelsen af prisloftet, der blev indført af den forrige regering, er derfor en god melding for MA’s medlemmer.

Afskaffelse af tvungen brug af anden aktør for ledige akademikere
Kritikken af de private anden aktører har været stor. Og vil man opdateres, er det bare at gå ind på MA’s site andenaktoer.dk. Så selv om mange også har haft gode forløb med anden aktør, vil de fleste nok se det som en forbedring. Fremover skal jobcentrene varetage aktiveringen.

Afskaffelse af kombinationsforsikring
MA har desværre uden effekt protesteret over ændringen. Kun ganske få medlemmer er p.t. kombinationsforsikret, men MA har hele tiden set det som en fordelagtig ordning.

Afskaffelse af krav om beskæftigelse ved optagelse
Ændringen er en stor lettelse for studiemedlemmer, der ikke længere skal have erhvervsarbejde for at blive medlem.

To be continued…

0 kommentarer