2012: Regelændringsåret (2)

  • 15 mar. 2012 Kl 12:40

2012 bliver et år med mange regelændringer. Vi fortsætter oversigten fra sidste MA-Nyt.

Af Hans Jørgen Wulff, kommunikationskonsulent i MA 

Dette er vedtaget

Seks ugers selvvalgt uddannelse
Prisloftet på 3.500 kr. bortfalder, men kun for kurser til og med erhvervsuddannelsesniveau, dvs. AMU-kurser. Det får derfor ikke den store betydning for MA’s medlemmer. Knap så god en meldning er, at uddannelsesydelsen bortfalder og erstattes af dagpenge. Satsen er godt nok den samme, men nu omfattes man af de samme stramninger, som gælder på dagpengeområdet. Og en anden vigtig ændring er, at man nu skal have afsluttet sit seks ugers selvvalgte forløb inden udgangen af sin 39. ledighedsuge.

Afskaffelse af krav om beskæftigelse ved optagelse
Ændringen er en stor lettelse for studiemedlemmer, der ikke længere skal have erhvervsarbejde for at blive medlem.

MA skal ikke længere afholde sygesamtaler
Vi var i sin tid ikke glade for, at vi nu skulle indkalde ledige til samtale efter tre ugers sygdom for at rådighedsvurdere. Det kunne let blive opfattet som en kontrol af, om man nu virkelig var syg.

Mindre personligt fremmøde – mere digitalt
Ledige, der går i arbejde, på barsel, på efterløn, på pension inden for seks uger, kan få klaret de lovpligtige møder på jobcentret og i MA telefonisk eller på mail. De skal kun søge relevant og rimeligt arbejde i de sidste seks uger. Ledige skal ikke længere pålægges at søge to konkrete job i forbindelse med cv-samtalen. Ledige i aktivering skal ikke længere møde personligt op til lovpligtige møder. Det kan klares via telefon eller mail.

Privat løntilskud
Der er nu mulighed for, at ledige over 50 år og enlige forsørgere kan blive ansat med løntilskud i en privat virksomhed. 

Dette afventer endelig beslutning og er under behandling

Forlængelse af dagpengeperioden
Forlængelsen er en klar forbedring, hvis du som ledig opbruger din dagpengeret i andet halvår af 2012. Du vil kunne få op til yderligere 26 uger med dagpenge:

  • Fik du afkortet dagpengeperioden i juli 2010 med 26 uger eller mere, vil du nu kunne få 26 nye uger.
  • Blev din dagpengeperiode afkortet med mindre end 26 uger, får du forlænget med det antal uger, du blev afkortet.
  • Startede din dagpengeperiode i andet halvår af 2010, og bruger du de 104 uger i andet halvår af 2012, får du 26 yderligere uger.

Genoptjeningskravet halveres
En rigtig dårlig nyhed. Medlemmer, der falder ud af dagpengesystemet før den 2. juli 2012 og som ikke har genoptjent 962 timer inden, skal nu op på 1.924 timer. Stramningen blev indført af den forrige regering, men ser ud til at komme på dagsordenen i forårets trepartsforhandlinger. Mette Frederiksen har sendt forsigtige signaler om, at “man vil se på det”.

To be continued…

Regelændringsåret (1), MA-Nyt #10.

0 kommentarer